Sunday, January 27, 2013

UJUMBE: MATUKIO YA KICHAWI


Na Mch. Kiongozi: Josephat Gwajima                                       Jumapili 27th January 2013

Mch. Kiongozi wa kanisa la Glory of Christ (T) Church
Josephat Gwajima
Kuna matukio ambayo yanaweza kutokea kwenye maisha yako na ukaona kuwa ni kawaida, lakini tambua kuwa matukio mengi huanzia rohoni. Matukio ya kishetani yanayoanzia rohoni yanaitwa matukio ya Kichawi. Tutajifunza somo hili kwa kuangalia kwa undani kuhusu Ayubu. Ayubu 1:1-... ; kitabu cha Ayubu kinaanza kwa kusema palikuwa na mtu mmoja katika nchi ya Usi…. Ayubu alikuwa anamcha BWANA, si mwenye dhambi…

Shetani akamwambia Mungu umembariki Ayubu ndio maana anakucha wewe, Mungu akamwambia, Katika Mstari wa 12’ “tazama yote aliyonayo yapo mikononi mwako lakini usinyooshe mkono juu yake mwenyewe” jambo la ajabu linatokea, mara tu baada ya Mungu kumruhusu shetani, jambo la kwanza shetani alianza kwa kuharibu mali zake (Ayubu 1:13…). Na katika kila tukio alilofanya shetani, alibakisha mtu mmoja wa kumpelekea habari Ayubu. Hii ni kwasababu shetani alitaka Ayubu asijue kuwa ni shetani bali Waseba ndio walioua na kuchukua mifugo wake ili amuhamishe mtazamo asifahamu kuwa ni jambo la kishetani,ndivyo amabavyo shetani anatenda kazi ahata leo.

Tukio la kwanza, Ayubu 1:13-15 Waseba waliwavamia watumishi wa Ayubu, unaweza ukawachunguza Waseba katika mitazamo miwili. Upande mmoja ni kwamba waseba ni mashetani waliovaa miili au ni watu walioingiliwa na mapepo kuharibu wanyama wa Ayubu. Tukio la pili limetajwa katika mstari wa 16’ kwamba moto ulishuka kutoka mbinguni, mtoa taarifa anaita moto wa Mungu, lakini katika kitabu cha (Ufunuo 13:13) inasema shetani anaweza kushusha moto pia. Huyu mfanya kazi aliita moto wa Mungu ili kwa njia hiyo shetani amdanganye Ayubu aache kuangalia shetani bali awaze kuwa ni matukio ya kawaida kutokea. Ndio maana katika waebrani 11:34, biblia inasema kwa imani walizima nguvu za moto, kwasababu kuna moto ambao waweza kuletwa na shetani. Haijalishi unapitia moto gani kwenye maisha yako, moto wa mikosi, kushindwa, umaskini na kila moto wa maisha yako uzime katika Jina la Yesu Kristo usiite ni matukio ya asili.

Tukio la tatu linawahusu Wakaldayo, katika mstari 17’ wameunda vikosi vitatu vitatu, nao ni watu ambao wameandaliwa na shetani ili kutekeleza yale maongezi ya mwanzo ya Mungu na shetani. Kumbe ni muhimu kuangalia matukio kwa namna ya rohoni, liwe tukio la kukosa umeme au nchi kuwa maskini liangalie kwa namna ya rohoni. Nguvu ya shetani ni kukufanya uwaze kuwa ni tukio la kawaida au la kiasili lakini kumbe kuna nguvu ya shetani nyuma yake. Tukio la nne ni upepo uliotokea na kuangusha nyumba waliokuwepo watoto wa Ayubu waliokuwa kwenye sherehe. Cha ajabu ni kwamba watoto wote wa Ayubu walikufa kwa maana ndio walikuwa walengwa,ila Yule mtoa taarifa hakufa kwasababu si mtoto wa Ayubu na pia hakuwa amelengwa yeye. Kumbe unaweza kuwepo mtego wa kichawi  nao unakuwa umemlenga mtu husika, na ndio maana katika Biblia inataja mitego ya ibilisi, yaani ibilisi anaweza kumtega mtu katika kitabu 2Timotheo 2:26 “wapate tena fahamu zao, na kutoka katika mtego wa ibilisi…..” hivyo alikuwa anabakishwa mmoja kwasababu lile tego halimuhusu, maana tego humlenga mtu au watu husika.

Usione ni kawaida, matukio kama hayo yanapotokea katika maisha yako, mfano, unaanza saluni halafu haifanikiwi kumbe ni kwasababu ya shetani, cha kufanya unatakiwa uingie rohoni kushughulikia. Pigo la Ayubu kubwa la kumwekea majipu katika mwili na magojwa, unaweza kuhangaika hospitali kama hujajua kuwa kimeanzia rohoni, hospitali wataita jipu au cancer lakini kumbe limeanzia rohoni. Na ndio maana unaweza kuona meli zinazama hadi hazionekani kumbe ni kazi za adui shetani, ni muhimu kujua kila unapoona matukio duniani kuna matukio ya kishetani ama yameletwa na shetani au yamesukumwa kuwepo na shetani. Na ndio maana ni muhimu unapoingia kwenye hatari au ajali ukailiitia Jina la Yesu ambalo ndilo pekee tulilopewa kuokolewa kwalo.

1Thesalonike 2:18 “ Nalitaka kuja kwenu….. lakini shetani akatuzuia” shetani anaweza kumzuia mtu, na mara nyingi kwenye kuzuia shetani hutumia watu wa kawaida ili usimtambue. Huwezi kukutana naye macho kwa macho kwasababu anatumia waseba, wakaldayo au upepo. Na ndio maana unaweza ukawa unataka kusafiri lakini ukazuiwa na mtu anayetakiwa akupe viza. Ni muhimu kujifunza kuangalia matukio kwa jicho la rohoni. Kwasababu kama hujui waweza kumchukia mtu, kumbe shetani ndio yupo ndani ya mtu anayekuzuia. Matendo ya Mitume 10:38, Shetani anaweza kumuonea mtu, pia anaweza kumwingia mtu maana aliwahi kuingia ndani ya Yuda, na wakati huo usijue kuwa ni shetani kumbe anatumia mtu. Kabla hujapambana na mtu anza na rohoni kwanza.

Luka 13:16 “…ambaye shetani amemfunga…” kumbe shetani anaweza kumfunga mtu, mapato, ndoto, matumaini au mafanikio. Unapomtaja shetani lazima ujue kuwa ana watumishi wake. Mungu ana watoto wake na shetani pia ana watoto wake, wale wanaotenda mapenzi ya shetani ni watoto wa ibilisi 1Yohana 3:10. Yohana 8:44 “…ninyi ni wa baba yenu ibilisi….” Wachawi na waganga ni wana wa ibilisi hivyo hitekeleza kazi za ibilisi duniani, na hawa ndio wanaoleta matukio mbalimbali. Shatani hushambulia eneo ambalo Mungu amekubarikia, ili usilitumie kukuletea mafanikio kwenye maisha yako.

Jambo la Muhimu ni kwamba; unatakiwa uangalie kila tukio linalotokea katika maisha yako kwa jicho la rohoni, matukio mengi huanzia kwa wakala wa shetani na wachawi. Jambo la muhimu ni kuwa unapookoka unapokea mamlaka dhidi ya shetani na wakala zake. Ni muhimu kuchukua nafasi yako kushughulika na shetani na wakala zake kwa njia ya maombi (katika ulimwengu wa roho). Ukifanikiwa kuharibu chanzo cha tatizo unakuwa umemaliza tatizo asilimia mia moja. 

Thursday, January 24, 2013

UJUMBE: SHERIA YA DHAMBI


Mch. Josephat Gwajima (SNP)

UTANGULIZI:

Warumi 8:1-2 “Sasa, basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru, mbali na sheria ya dhambi na mauti.” Katika huu mstari wa pili tunaona sheria tatu ambazo Biblia inazitaja, kwanza sheria ya uzima, sheria ya dhambi na sheria ya mauti. Dunia hii inaongozwa na sheria (principles) na ndio maana kuna katika ulimwengu wa kawaida kuna sheria mbalimbali. Mfano sheria ya mvutano (gravitation force) na ndio maana ukichukua jiwe ukalirusha juu litakwenda lakini baada ya muda litarudi chini tena. Na kimsingi huwezi kubishana na sheria hiyo, na ukitaka kuibishia jaribu kwenda gorofani ujirushe lazima utaanguka chini sio kwasababu huna upako bali ni kwasababu ya sheria ya mvutano inayovuta vitu kuja chini.

DUNIA YA KAWAIDA NA SHERIA ZILIZOPO:

Kwa kawaida sheria huwa hazibadiliki, kwa mfano sheria inayosema unavyopanda kwenda juu baridi linaongezeka, hii sheria haibadiliki na ndio maana katika mlima kuna baridi zaidi kwasababu ya sheria ambazo zipo. Na vilevile sheria tulizoziona katika Biblia (warumi 8:2) ni bayana yaani hazitanguki. Na kwa maana hiyo hata nchi ili iwe na amani ni lazima ziwepo sheria na kanuni. Na ili watu wafuate sheria wamewekwa polisi, mahakama na magereza kwaajili ya kuhakikisha zile sheria zinafuatwa.

Unapofanya kosa lolote, unaingia kwenye matatizo kwasababu ya sheria iliyopo, kwa namna hiyo polisi watakukamata na kukupeleka mahakamani unapogundulika una makosa unafungwa, hii yote ni kwasababu ya sheria iliyopo.

MAISHA YA KIROHO NA SHERIA YA UZIMA, DHAMBI NA MAUTI:

Kama tulivyoona sheria za nchi zinazosimamia maisha ya wananchi ndivyo sheria hizi za rohoni zinavyotenda kazi. Kimsingi unapovunja sheria ile sheria inakushusha chini bila ya wewe kujua. Na ndio maana biblia inasema “kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti bali karama ya Mungu ni uzima wa milele” Kuna tofauti kati ya mshahara na zawadi, kwasababu unapotenda kazi ni lazima upokee mshahara wake, upende usipende na ulieusilie.

Kimsingi, wewe unaweza ukawa unatenda vitu na hakuna anayekuona, unaweza ukawa umeokoka lakini unatenda mambo mabaya au dhambi katika ulimwengu wa siri. Siku utakayopokea mshahara kila mtu atajua isipokuwa hatojua umepokea hilo kutoka katika kazi dhambi gani uliyotenda. Unaweza kumuona mtu alikuwa wa Mungu lakini akafa ghaflaghafla watu wakasikitika na kumbe umepewa mshahara wa matendo yake ya sirini. Maisha yako ya sirini ni muhimu sana.

SHERIA YA DHAMBI:

Warumi 6:23: “Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu.”

Ezekieli 18:4: “Tazama, roho zote ni mali yangu; kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu; roho ile itendayo dhambi itakufa.”

Nini maana ya maneno haya?; hapo mwanzo sheria alikuwa mbinguni, akifikia kipindi akafanya yaliyomaovu na kuasi hivyo akafukuzwa mbinguni. Na alipotupwa duniani akaanzisha utawala wake katika kila mtaa wa  dunia hii ili kutenda kazi kila mahali. Haya majeshi ya pepo wabaya yapo kwaajili ya kuwapa watu mishahara ya matendo mabaya wanayoyatenda.

Kwasababu shetani alikuwa mbinguni, anaifahamu biblia anajua kanuni za Mungu, hivyo, unavyotenda lililoovu shatani anajua kuwa umekosea na amekaa tayari kugawa mshahara. Kumbe mshahara huu hautoki kwa Mungu bali shetani ndiye alipaye. (Yohana 10:10) yaani shetani hatendi kazi isipokuwa kuharibu, kuchinja na kuharibu. Unapotenda uovu kwa siri, mashetani hukaa mahali ili kugawa mshahara wa uovu ile. Na kwa muda ambao mashtaka yapo na hayajakanushwa kwa kutubu, mtu huyo atajikuta anafia dhambini. Kwa namna hiyo watu wengi wanaishi kwenye magonjwa na matatizo yanayotokana na maisha yao ya sirini ambayo hakuna anayejua.

Kiukweli hakuna dhambi ndogo wala kubwa, hivyo dhambi iliyondogo sana yaweza kumpeleka mtu Jehanamu. Dhambi ambazo watu huzidharau na kuziita ndogo ndizo zipelekazo watu Jehanamu bila hata ya wao kujua. Jifunze kutubu kila unapojikuta unamkosea Mungu.

Ni muhimu kutafuta mahali ulipouacha upendo wako wa kwanza, uhurudie na ukatubu. Mungu ni mwenye rehema atakusamehe kabisa na hatoyakumbuka makosa yako tena. Tengeneza maisha yako ya rohoni.

Tuesday, January 1, 2013

PICHA ZA MATUKIO YA UBATIZO-TAREHE 1 JAN 2013

Na Mwandishi wetu.

Kanisa la Ufufuo na Uzima kama ilivyokawaida yake kila mwanzoni mwa mwaka kubatiza ubatatizo wa Kibiblia wakristo wachanga.  Ubatizo wa mwaka huu umefanyika leo tarehe 1 Januari 2013 katika fukwe za Kawe mita chache kutoka lilipo kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo Kawe Tanganyika Packers. Ubatizo huo ulianza majira ya saa 6 mchana na kumalizika saa 8.30 mchana.

Wakristo wachanga waliobatizwa ubatizo wa Kiblia wanakadiriwa kuwa zaidi ya 1,000 ambapo Mchungaji Kiongozi Josephat Gwajima aliongoza wachungaji wengine wa kanisa hilo (Resident Pastors) wachungaji wakazi kubatiza watu hao.  

Katika habari hii tunakuletea matukio ya Ubatizo katika picha
Mchungaji Maximilian Machumu akibatiza

Wachungaji wakiombea maji na kufanya maombi kabla ya kuanza kubatiza

Mchungaji Kiongozi, Josephat Gwajima (Kushoto) akishiriki zoezi la Kubatiza

Mchungaji Ernest akibatiza
Wachungaji wasaidizi (MPs, Ministry Pastors) wakijiandaa kushiriki zoezi la Kubatiza

Watu wakijiandaa kubatizwa
Baadhi ya wachungaji wasaidizi wakijiandaa kusaidia katika kubatiza